top of page

FRISKVÅRD FÖR ALLA

Vi tror på att det ska vara en låg tröskel till rörelse så alla vågar vara med!

DSC_2402.jpg

FYSISK OCH MENTAL HÄLSA ÄR AV STOR BETYDELSE FÖR DITT FÖRETAGS VÄLMÅENDE!

En arbetsplats där medarbetarna mår bra fungerar också bra. Sjukfrånvaron blir lägre och företaget mer lönsamt. Vi behöver öka den fysiska aktiviteten totalt sett över samhället och minska stillasittandet. Arbetstagare som rör sig mer mår bättre, både fysiskt och psykiskt.

Vi tror på att på att ha roligt på jobbet är en viktigt del av arbetsdagen och ökar välmåendet. Forskning visar idag att fysisk aktivitet påverkar såväl effektivitet, kreativitet, mental hälsa och stresshantering. 

HELHETEN

Det är lätt att fastna i bilden av att genom att erbjuda träning på arbetsplatsen så ökar vi hälsan men det är så mycket mer som påverkar vår hälsa.


Ledarskap, handledning, stresshantering, andning, mental träning, rörlighet och coaching är områden vi också jobbar inom då den mentala hälsan i allra högsta grad också spelar in på vårt mående.

KA1_6296.jpg
Det här tror vi på: Funktioner
bottom of page