top of page
sandra bild.jpeg

SANDRA LAVESSON

*Funktionsmedicinsk Terapeut/Hälsocoach
*Restorative Yoga  & Yoga Nidra instruktör
*Skogsbadsguide

Sandra instruerar i Restorative Yoga och tar även emot klienter som Hälsocoach med Funktionsmedicinsk Inriktning på Studion.


Sandra tror på helheten och jobbar med hela livsstilen. Inom Funktionsmedicin jobbar vi just med att hitta grundorsaker till ohälsa eller sätt att optimera hälsan. Stress är en stor bidragande faktor till ohälsa och stresshantering är något som vi behöver i dagens samhälle- ett kraftfullt verktyg är Restorative yoga.

Instagram @vitafunktionsmedicin

info@vitafunktionsmedicin.se

Sandra Lavesson: Funktioner
bottom of page